fredag 27 oktober 2017

Veckobrev inför vecka 44-45

Vecka 44-45


Denna vecka har vi lärt oss om vad FN är och vad de jobbar för. Fred på jorden och ett bättre liv för alla. Det är höga mål! Men tillsammans kan vi göra världen bättre om vi samarbetar. Det har också handlat om vad barn faktiskt har rätt till. Tänk att inte alla barn på jorden går i skolan… Vi har jobbat med bokstaven Nn och varit noggranna. Vidare har vi jobbat med addition, subtraktion och likhetstecknet.


Nästa vecka är det HÖSTLOV och vi hoppas att alla får ett fint sådant! Vi kommer inte ha någon läsläxa under denna vecka men hoppas att ni läser några dagar ändå :-)


Veckan därpå är det skola som vanligt. Vi kommer att jobba vidare med räknesätten addition och subtraktion men kommer ha ett större fokus på lästal. Det innebär att vi kommer läsa och tolka räknehändelser som är texter med matematiskt innehåll. Tillsammans tolkar vi texterna och översätter dem till “mattespråk”. Ex:


Fia har fått 3 bullar av mamma.
Fia äter upp en.
Hur många har hon kvar?
3 - 1 = 2


Vi kommer att presentera och jobba med bokstaven Ii. Vecka 46 är det den nationella barnboksveckan och redan vecka 45 kommer vi att förbereda och uppmärksamma detta. Det gör vi genom att läsa extra mycket samt fördjupa våra kunskaper om några svenska författare.


En påminnelse vid ledighet! Om ni ska vara LEDIGA från skolan så måste ni fylla i en ledighetsansökan, även om det bara är för en dag. Detta beror på att i grundskolan har man skolplikt och vi från skolans håll kan bevilja upp till 10 dagars ledighet per läsår.

Trevlig helg!

fredag 20 oktober 2017

Veckobrev inför vecka 43

Vecka 42

Den här veckan har till stor del ägnats åt matematik och NO. I matematiken har vi fortsatt att jobba med begreppen addition och subtraktion samt dess symboler. Det är inte alltid lätt att minnas vilket räknesätt som innebär att man ska “lägga till” och vilket som betyder att man ska “ta bort”. Tillsammans med räknesätten fortsätter vi även att träna likhetstecknet och dess innebörd.

I NO har vi denna vecka avslutat vårt tema om årstiden hösten. Barnen har verkligen varit nyfikna och uppskattat detta tema och lärt sig långt mer om hösten än läroplanen säger. Fråga gärna där hemma om ditt barn kan berätta tre saker som är karaktäristiskt för hösten!

På svenskan har vi arbetat med bokstaven Ee och i samband med det även lärt oss mer om elefanter:-)

Nästa vecka kommer vi att arbeta med bokstaven Nn. Dessutom kommer vi, med anledning av FN-dagen som infaller på tisdagen, jobba med ett kortare SO-tema om barns- och mänskliga rättigheter. Vi kommer lära oss mer om FN, vad de står för, samt hur flaggan ser ut. Vi kommer också läsa delar ur Barnkonventionen. Vårt arbete i matematik med addition, subtraktion och likhetstecknet kommer löpa över hela nästa vecka.

GLÖM INTE! På torsdag 26/10 är det STUDIEDAG. Det innebär att det inte är någon skola men fritids är öppet som vanligt!

Vecka 44 (30/10-3/11) är det HÖSTLOV!

Trevlig helg!

fredag 13 oktober 2017

veckobrev inför v. 42

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Ll. Några har ritat lejon och andra har skrivit ord som börjar på l. Vi har också arbetat med ordbilden vi som har tränats med de andra inlärda ordbilderna.

Målet med veckans matematik  var att lära oss vad + är för något. Det är viktigt att barnen har klart för sig vad vi ska träna och varför. Plus är ett enklare ord för addition och det betyder att vi ska lägga ihop eller lägga till. Vi ska träna mycket på att säga det korrekta matematikbegreppet - addition. Efter denna start kommer vi såklart att repetera addition på många olika sätt framöver.
Vi har fortsatt träna på likhetstecken eller är inte lika med på olika sätt.

Höst-temat har fortsatt med svampen där vi har varit i skogen, tittat på film och ritat svampar. Barnen har fått lära sig vad svampens olik delar heter och vi har även skrivit faktatext tillsammans.

Nästa vecka kommer vi att arbeta med bokstaven Ee.

Till sist vill vi nämna att torsdagen den 26 oktober är det studiedag och skolan är stängd. Fritids har öppet som vanligt.

Trevlig helg!

Lärarna i ettan 

   

fredag 6 oktober 2017

Veckobrev inför vecka 41

Hej!
Veckans bokstav har varit Rr som i räv. Vi tränar bokstaven Rr som rullar på tungan. Vi lyssnar, skriver och ritar. Vi övar oss på att skriva de bokstäver vi tränat på med små bokstäver.
På matematiken har vi arbetat med ordningstal. Vi har tränat på skillnaden mellan antal och ordningstal. T ex att de ska kunna välja tre antal, men bara en enda specifik när det är den tredje. Vi har även fortsatt vårt övergripande tema om hösten. Denna vecka har vi tillsammans skapat en faktatext om lövträd på hösten. Målet när vi skapar texter gemensamt är att alla barn ska komma till tals.  Barnen fick sedan rita en förstärkande bild till texten.

Som alltid vid skolstart är det viktigt att vara uppmärksam på hårlöss, kolla gärna ditt barn eftersom vi har fall av löss just nu!

Nästa vecka arbetar vi med bokstaven Ll och i matematiken kommer vi att arbeta med bland annat begreppen lika många, olika många, fler än och färre än.

Trevlig helg!

Lärarna i åk 1

fredag 29 september 2017

Veckobrev inför vecka 40

Veckobrev v 39
Hej!
Ny vecka och nytt tema - S som i spöken. Vi har både läst om spöken och räknat med dem. Vi har tränat vidare på likhetstecknet. Fyra spöken är lika med fyra spöken. När vi lärt oss något nytt tillsammans är det viktigt att vi får gå och prova på egen hand. Det är då jag får känna att jag kan. Alla fick känna den känslan när vi räknade spöken. När vi verkligen förstår vad likhetstecknet är blir  vi väl förberedda för att förstå de två nya räknesätt som vi så småningom ska börja jobba med, addition och subtraktion. Spökena har varit till hjälp att förstå likhetstecknet.
Den här veckan har vi även startat upp ett nytt övergripande tema om hösten, vi kommer att lära oss årstidsväxlingar och vad som karaktäriserar dem.
Idag var det dags för den första uppläsningen av läxan! Det låg spänning och förväntan i luften och som det lästes! Stolta och glada barn visade upp sina läxor! Barnen kändes väl förberedda. En stor eloge till alla er föräldrar som lyssnat och stöttat era barn med läxan. Härligt!
På måndag ligger läxan i väskan igen. Tänk på att låta barnen läsa samma kapitel högt en gång om dagen.
Vi har många barn som tagit med sig leksaker till skolan. Vi lämnar våra privata saker hemma. Om något råkar ligga i fickan så lämnas det till en vuxen tills man går hem.


Kom ihåg att lämna in höstlovslappen till fritids senast på måndag 2/10!


Nästa vecka kommer vi bland annat att arbeta med bokstaven Rr och synliggöra skillnaden mellan ordningstal och antal t ex måla två blommor röda och måla den andra röd. Vi kommer fortsätta med arbetet om hösten och fokuserar på lövträd.
Trevlig helg!

Lärarna i åk 1

fredag 22 september 2017

Veckobrev inför vecka 39

Hösten har kommit och det regnar en hel del. Barnen behöver ha kläder efter väder det vill säga att alla behöver ha stövlar och regnkläder här på skolan.

I torsdags avslutade vi vårt tema trafik med att vara ute bland vattenpölar och blött gräs. Vi gick en tipspromenad i skogen och alla klarade av frågorna. Alla barnen fick en reflexväst och trafikkalendern som första pris.

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Aa. Vi har läst böcker om Alfons Åberg, ritat Alfons samt färglagt bilder av Alfons. Ordbilderna som vi har tittat och pratat om, var och är, som vi också skrivit meningar om.    

Idag har hela skolan sprungit Skoljoggen. Alla sprang efter bästa förmåga och oj, så snabba dom var! Vi hade jätteroligt. 

Läxinformation åk 1

Utifrån var ditt barn befinner sig i sin läsutveckling kommer han/hon från och med nästa vecka att få en läsläxa.
Läs läxan tillsammans med ditt barn, antingen du som förälder, eller något syskon eller annan bekant. När de tränat, be dem läsa upp texten för er.
Några kan läsa själv, andra behöver hjälp. Om ert barn inte kommit igång med sin läsning så läser du texten högt för ditt barn samtidigt som du pekar på orden du läser. Detta gör att barnet får en bild av hur orden ser ut och även hur läsriktningen är (från vänster till höger). Läs texten flera gånger, gärna en gång varje dag.
Varje måndag får ert barn hem en ny läsläxa.
Läxan ska tillbaka till skolan varje fredag. Då ska alla barn läsa för oss samt visa sitt läxpapper (med en underskrift att ni lyssnat på ert barn).

Stötta ert barn, uppmuntra dem och ge dem beröm!

Lycka till!

Vecka 39
Måndag:
Idrott för 1A, glöm inte idrottskläder och handduk
Idrott för 1B, glöm inte idrottskläder och handduk
Läsläxan lämnas ut, sidan 12-15 i Den magiska kulan

Tisdag:
Idrott för 1C, glöm inte idrottskläder och handduk

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:
Läsläxan tillbaka till skolan!


Trevlig helg!fredag 15 september 2017

Veckobrev inför vecka 38

En intensiv vecka är till ända. Vi har jobbat hårt tillsammans med barnen och har fördjupat våra kunskaper om bokstaven Mm och dess ljud. För att göra undervisningen meningsfull för barnen kopplar vi ihop flera ämnen och har därför jobbat och lärt oss mer om Myran. Vi har sett film om myran, skrivit faktameningar om myran och ritat myror. Detta har gjort att vi på vårt arbetsområde om en bokstav arbetat i både svenska och NO.


Vi har fortsatt vårt arbete i SO som handlar om trafik och trafiksäkerhet. Att reflexer i mörker kunde göra att vi syns på över 100 meters håll var först svårt att tro. När vi sedan tog del av en film om just detta fick vi se hur bra man syns, och hur otroligt lite man syns utan. Vi har skapat reflexer av aluminiumfolie!


Tack till alla er som hade möjlighet att komma på vårt föräldramöte i onsdags! 

Våra utvecklingssamtal pågår löpande även under kommande vecka. Tack för alla trevliga samtal vi haft hittills. Några samtal genomförs under kommande vecka. Om du av någon anledning har missat din samtalstid kommer du att få en inbjudan till skolan med datum och tid men detta sker efter kommande vecka.

Sollentuna skolplattform (InfoMentor) kommer att vara i drift under kommande vecka. I början av vecka 38 kommer du som vårdnadshavare få hem ett brev i ditt barns väska med inloggningsuppgifter. Om du stöter på problem är du välkommen att kontakta skolan.

På fredag den 22 september kommer vi att genomföra den årliga Skoljoggen på Rösjöskolan. Vi startar gemensamt ca kl 12.15 och avslutar joggen ca kl 14.00. Se mer info från idrottslärarna som bifogas med informationen om skolplattformen.

Kommande vecka kommer vi att fortsätta vårt trafiktema då vi fokuserar på cykelhjälmens betydelse, tittar på några vanliga trafikskyltar samt repeterar det vi pratat om tidigare lektioner. Vi kommer fördjupa våra kunskaper om bokstaven Aa och läsa böcker om Alfons Åberg.

Vecka 38
Måndag
Idrott för 1B, glöm inte idrottskläder och handduk.
Idrott för 1A, glöm inte idrottskläder och handduk.

Tisdag:


Idrott för 1A, glöm inte idrottskläder och handduk.

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:
Skoljoggen, glöm inte ombyte. Det finns dock ingen möjlighet för eleverna att duscha.


Trevlig helg!

fredag 8 september 2017

Veckobrev inför vecka 37

Hej igen!
För att ge barnen en känsla av meningsfullhet i skolarbetet integrerar vi svenska med NO/SO, skapande och till viss del engelska och matematik. Vi har teman som utvecklar de förmågor vår läroplan säger att vi ska jobba mot. Detta anser vi ökar lärandet hos barnen och ger i slutänden större måluppfyllelse.
Denna vecka har vi jobbat med ormar (Oo). Innan vi startade orm-jobbet kollade vi vad vi alla redan visste om ormar. Det var inte lite! Alla ville, som vanligt, berätta. Det visade sig att detta är ett ämne som intresserar, kul!  Vi har också läst om ormen Rut som är en kort rimsaga. Alla kunde följa med i texten. När vi läste flera gånger efter varandra så lärde vi oss att känna igen vissa ord i texten.
På matematiken har vi tränat på talraden både framlänges och baklänges. Målet är att eleverna ska kunna börja var som helst och räkna framåt eller bakåt.
Vi har även ett övergripande arbetsområde i trafik som vi kommer att jobba med. Den här veckan har vi pratat om vad trafik är och hur vår skolväg ser ut.

Kom ihåg!
Nästa vecka startar utvecklingssamtalen, tiderna sitter nu uppe på respektive klassrumsdörr. Vi ses i klassrummet, varmt välkomna!

På tisdag 12/9  ska alla ettor ta skolfoto, klass 1C startar med det redan 08:10 så kom i god tid!

Onsdag 13/9 klockan 18.00 är det föräldramöte för årskurs 1. Vi ses i 1A:s klassrum!

Kom ihåg att skicka tillbaka  vaccinationsmedgivandet så fort ni kan.


Vecka 37
Måndag
Idrott för 1A, glöm inte idrottskläder och handduk
Idrott för 1B, glöm inte idrottskläder och handduk

Tisdag
Skolfotografering, glöm inte att kamma barnen ;-)
Idrott för 1B, glöm inte idrottskläder och handduk

Onsdag

Torsdag

Fredag

Trevlig helg önskar lärarna i ettan

fredag 1 september 2017

Veckobrev vecka 35Ännu en vecka har gått i årskurs ett. Det är många nya ämnen och nya rutiner som ska fungera men vi är säkra på att det kommer gå bra.

Idrottslektionerna är utomhus och barnen får byta om och duscha efteråt. Denna vecka var det många kull-lekar och samarbetslekar. I matematiken har vi repeterat addition samt arbetat med likhetstecknet på olika sätt. Vidare har vi tränat på att koppla ihop tal och antal. Vi har arbetat med  Jag och Min familj och flitigt dokumenterat i Min bok. Vi har även provat på bild, engelska och musik.

De som inte har skrivit upp sig för utvecklingssamtal innan måndag kommer att bli tilldelad en tid.

Skolfotografering kommer att ske tisdagen den 12 september för alla ettor. 1C börjar fotografering klockan 8.10 och måste alltså vara här senast klockan 8.00.

Vi vill också påminna om att skoldagen börjar 8.10!     


Vecka 36

Måndag:

Idrott för 1a, ta med ombyte för utegympa samt handduk.
Idrott för 1b, ta med ombyte för utegympa samt handduk.

Tisdag:

Idrott för 1c, ta med ombyte för utegympa samt handduk.

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

Trevlig helg!
fredag 25 augusti 2017

Veckobrev inför vecka 35

Det har varit en otroligt intensiv och rolig första vecka i första klass. Vi har bekantat oss med varandra. Det är både nya barn och vuxna på vår nya avdelning Torpet. Vi upplever att barnen är glada och varit fulla av spänd förväntan av vad skolan egentligen är. Nu har även frågorna om läxor dykt upp, men det får barnen vänta på ett litet tag till. Vi kommer att ha LÄSLÄXA i ettan.

I onsdags hade skolan en hel skoldag med värdegrundstema. Då lekte vi samarbetslekar, tittade på film som sedan användes som samtalsunderlag samt skapade vackra bilder med tips på vad en bra kamrat gör. Allt i vänskapens tecken.

Vidare har vi även smugit igång matematikundervisningen med hjälp av laborativt material. Då har vi fokuserat på antal inom talområdet 0-5 samt räknesättet addition.

Nästa vecka följer vi det hemskickade schemat. Detta innebär att barnen även kommer träffa sina nya lärare i idrott, bild och musik. Lärare i idrott är Sandra Palmér, bildlärare är Lotta Granath och i musik undervisar Maria. Spännande!

EXTRA VIKTIGT ATT VETA

  • Skolfotografering kommer att ske under vecka 37. Datum kommer. Närmare information finns under Aktuellt på skolans hemsida.
  • Tider för utvecklingssamtal finns nu på respektive klassrumsdörr. Skriv ditt barns namn på den tid som passar er bäst. Först till kvarn...
  • OBS! Notera att barnen börjar skolan klockan 8.10 och det är av yttersta vikt att de kommer i tid!

Vecka 35

Måndag:
Idrott för 1A, glöm inte ombyte för utegympa samt en handduk.
Idrott för 1B, glöm inte ombyte för utegympa samt en handduk.

Tisdag:
Idrott för 1C, glöm inte ombyte för utegympa samt en handduk.

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

Trevlig helg,
Lärarna i ettan

fredag 18 augusti 2017

SKOLSTART!

ÄNTLIGEN ska barnen börja ettan!

Välkomna till skolstart måndagen den 21 augusti. Vi träffas i respektive klassrum klockan 8.30. Ca klockan 9 är det en gemensam samling för Rösjöskolan elever på skolgården. Därefter fortsätter skoldagen fram till 12.30. Då tar fritids över.

Resterande dagar i veckan går eleverna i skolan från klockan 8.10-13.10.
Vidare information kommer eleverna att få hem under första skolveckan.
Här kommer en hälsning från idrottsläraren:

Hej!
Hoppas ni haft en bra sommar! Nu drar idrotten igång igen. Vi börjar redan på tisdag 22 augusti med idrott utomhus. Idrotten kommer att hållas utomhus till vecka 40. Det är viktigt att eleverna har med idrottskläder efter väder. 
Eleverna ska ta med sig:
Idrottskläder: Varmare kläder för kallare väder, jacka/t-shirt och byxor/shorts. 

Idrottsskor: Skor som är lämpliga för utomhusbruk. Vattenflaska om ni har.

Handduk: Alla elever ska efter varje idrottslektion duscha. Har ni någon fundering angående detta så maila till mig, Sandra, smy351@edu.sollentuna.se.


Mvh / Sandra Palmér


Detta innebär att klass 1C har idrott redan på TISDAG, glöm inte ombyte!

Vi ses på måndag,
Nea 1A, Eva-Britt 1B och Christine 1C

onsdag 14 juni 2017

Sista veckobrevet Förskoleklassen

Det är nu sista veckan i förskoleklassen och allt är det sista vi gör. Det är mycket städning och rensning som ska göras. Det kan vara bra att ha en kasse med för att kunna ta hem alla saker. Det ska också rensas i hallen.
I tisdags åkte vi allihopa till Skansen. Det kom lite regnskurar men egentligen ganska perfekt väder för en Skansentur. Vi såg påfåglar, björnar, lappuggla, sälar, kameler (nej förlåt, älgar var det) och massor av andra djur. Vi åt matsäck och därefter mycket lek på lill-skansen., en lyckad dag med andra ord.
Torsdagen den 15 juni är det skolavslutning. Vi träffas i klassrummet klockan 8.30 och går sedan tillsammans ut på skolgården klockan 9.00 där det är en gemensam avslutning för hela skolan. Alla är hjärtligt välkomna!

Höstterminen börjar den 21 augusti.

Till sist vill vi tacka er föräldrar för ett mycket bra samarbete och önska er alla en riktigt

GLAD SOMMAR!


fredag 9 juni 2017

Näst sista veckobrevet från förskoleklassen

Jaha så nu är det bara en vecka kvar!!!

Det känns så konstigt att det faktiskt snart är slut, vart tog tiden vägen och hur kunde det gå så snabbt.
Ja det är väl så att när man har roligt så går tiden fort.
Det har varit ett riktigt roligt, spännande, givande, lärorikt och utmanande år och det är med sorg i hjärtat jag skriver detta näst sista veckobrev.
Man tänker tillbaka och reflekterar hur det var i höstas när de började och hur mycket som har hänt och hur mycket barnen har lärt sig och utvecklats.
Vi är lyckosamma som har detta jobb som får följa era barns strapatser in i skolans värld, ett stort tack för detta år.

Denna vecka har  varit väldigt kort, tre dagar. På dessa dagar har vi försökt att slutföra våra arbetsuppgifter i matematiken och svenskan.
Vi har jobbat stenhårt och det har gått bra.
Vi firar barnen som fyller under sommaren och det är nästan varje dag som det är kalas :)

Det som har varit störst denna vecka det är ändå sista simningen med grupperna.
De har varit så taggade för att de ville ha sina simmärken.

Alla tränade extra för att de skulle få det högsta simmärket och efter sina egna förutsättningar.
En del tränade att flyta själva och blev så lyckliga när det fungerade.

Att träna dessa simtag och få med sig benen är en konst.

En del fick för sig att slå alla sina rekord och simmade hur långt som helst och blev aldrig trötta :)

De barn som lämnat in pengar har vi köpt simmärken till.
Ni som inte har lämnat in pengar kan köpa det i Sollentuna simhall. Kom till oss så berättar vi vilket märke ert barn har klarat av.

Fredag skulle vi iväg till Kolartorp men vi gick till Rösjöbadet i stället eftersom klass tre tältar vid Kolartorp och det är full aktivitet där. Vi hade en skön förmiddag och grillade hamburgare i skogen och lekte lekar.

SISTA VECKAN PÅ SKOLAN

Måndag 12/6
Vi kommer att jobba klart det sista och packa ihop alla barnens saker så att de får ta hem det.

Tisdag 13/6
VI ÅKER TILL SKANSEN
ALLA BARN SKA HA MED SIG EGEN LUNCHMATSÄCK OCH DRICKA I RYGGSÄCK.
VI ÅKER KL.9.00 OCH ÄR TILLBAKA SENAST KL.14.30

Onsdag 14/6
Vi kommer att ta en promenad och plocka blommor till skolavslutningen och njuta av varandra den sista dagen. Vi kommer också att titta på fotbollsmatch mellan lärare och elever i klass sex.

Torsdag den 15/6

SKOLAVSLUTNING 

Vi träffas inne i klassrummet kl. 08.30 som vanligt, där kommer vi tacka av alla elever. 
Ni föräldrar är hjärtligt välkomna att vara med.
Vi går alla ut till stora skolgården kl. 09.00 för att ha avslutning med resten av skolan och lyssna på sång och tal.
Vi i förskoleklass kommer dela ut rosor till eleverna i klass 6 och efter det kommer de att sjunga två sånger på scenen.
Skolavslutningen håller på ca 1 timme.
Efter det är det fritidsverksamhet för de barn som anmält sig.

Ett stort tack för denna vecka


fredag 2 juni 2017

Veckobrev inför vecka 23

Nu går tiden i ett rasande tempo. Arbete varvas med utflykter och olika aktiviteter och så kommer det fortsätta den sista perioden fram till skolavslutningen.

Under veckan som gått har vi lagt stort fokus på matematik där vi testat att räkna ut skillnaden mellan tal (subtraktion), samt bekantat oss med olika matematiska begrepp såsom hälften och dubbelt.

Simningen har som vanligt varit rolig och nu i slutet av terminen kan man se vilken otrolig utveckling barnen har haft. Vi har barnens utveckling och noterat framsteg. Utifrån detta har barnen möjlighet att köpa simmärken, som är en slags brosch med nål, som visar vad de har lärt sig. Detta kostar 45 kr och för att kunna köpa märket genom skolans simskola behöver ni lämna pengar till respektive klasslärare, eller för RÖDA gruppen till Charlott. 

Höjdpunkten på veckan var ändå vår utflykt till Edsbergs Centrum och den fantastiska konstutställningen som era barn, tillsammans med alla elever på Rösjöskolan, har deltagit i. Vilken känsla det var att som konstnär få gå runt på utställningen och samtidigt ta del av alla andras konst! Vi fick en varsin mugg med popcorn, vilket bidrog till den festliga känslan och stämningen.


Kommande vecka är det klämdag på måndagen 5/6, vilket innebär att det inte är någon skola men fritids är öppet. Tisdagen 6/6 är det Sveriges nationaldag och skolan är helt STÄNGD!


  • Tisdagen den 13/6 kommer vi att ha en heldag på Skansen, vi åker kl. 9.00 och är tillbaka vid ca.14.30. Barnen ska då ha med sig egen lunchmat i ryggsäck.
  • Torsdagen den 15/6 är del skolavslutning. Ni föräldrar är välkomna att vara med, vi samlas som vanligt i klassrummet kl. 8.30 för sista gången och sen går vi tillsammans upp till skolgården för en gemensam avslutning med hela skolan.

Vecka 23

Måndag:
Ingen skola, fritids öppet som vanligt.

Tisdag:
SKOLAN STÄNGD

Onsdag:
Sista simningen för RÖDA gruppen. Ta med badkläder, handduk och frukt. 

Torsdag:
Sista simningen för GULA och GRÖNA gruppen. Ta med badkläder, handduk och frukt. 

Fredag:
Utflykt till Kolartorp. Vi äter lunch där och är tillbaka på skolan senast klockan 13.00.

torsdag 1 juni 2017


Hej
Här kommer maj månads fritidsblogg. Vi har haft mycket roligt tillsammans denna månad. Vi har lekt mycket med våra nya saker och spelat olika spel. Vi tränar oss på att spela kubb, spela tennis, badminton, m.m. Nu närmar sig terminens slut, och sommarlovet börjar att närma sig. Vi har haft ett fantastiskt år tillsammans med alla era barn som vi kommer att sakna massor. Mer information kommer att skickas ut  gällande sommarfritids. Här kommer lite bilder från några av våra aktiviteter.


Hälsningar
Fritidspedagogerna

onsdag 24 maj 2017

Veckobrev från förskoleklassenEn konstig vecka !

Denna vecka är vansinnigt kort och det är så mycket som vi vill göra och hinna med.
Det börjar kännas av att det inte är så lång tid kvar i skolan.
Dagarna räcker liksom inte riktigt till.
Efter denna helg så har vi 12 skoldagar kvar !!!!
Sen är det slut på förskoleklasstiden......tror att det också är en massa tankar igång på barnen om hur det kommer att bli sen, vart ska vi gå, vilka vuxna kommer att vara med mig???
Hur mycket man än förbereder så finns det 1000 frågor och funderingar.

I måndags möttes vi av ett blåsigt och vinden var kall men vi gick till skogen och det var väldigt skönt för där var det lä.
Vi har arbetat med mycket olika matematiska begrepp och denna vecka fortsatte vi.
Nu var det dags för "hälften".
Efter att de hade ätit din frukt fick de i uppdrag att leta efter en pinne som var på ett 
ungefär hälften så lång.
Ännu ett nytt begrepp .....ungefär ....att göra en uppskattning av något som nästan är lika lång.
De sprang fram och tillbaka och mätte med den pinnen som jag hade och det visade sig att det inte var så lätt som de hade trott.Efter skogen gick vi hem och hade ett arbetspass i matematikboken med begreppet hälften.

I tisdags var det dags att alla barn skulle ge sig iväg till sportfältet och leka olika lekar och få äta pannkakor med sylt som de fick från köket.
De hade en fantastisk dag och kom tillbaka lyckliga och lite trötta.
Att ha stora ytor att röra sig på och många kompisar runt sig och ett fantastiskt väder gör livet trevligt.
De lekte olika lekar, spelade kubb och spelade fotboll.

Under tiden som de hade det trevligt kom de nya barnen på besök som ska börja efter sommaren.

Under den här tiden som är kvar kommer vi att fira flera barn som fyller år under sommaren, vi låtsas att de har en födelsedag. Alla ska få bli firade och sitta på hjärtat och sjungas för.
Om ert barns namn står på flaggan har vi inte blivit totalt förvirrade utan vi firar det i förväg.


Vi har heller inte så många simtillfällen kvar,
Den sista simningen blir onsdagen den 7/6 för den röda gruppen och torsdagen den 8/6 för den gula och gröna gruppen.
Vid det tillfället kommer vi att köpa ett simmärke till ert barn. Alla har klarat av ett märke och vi köper det senaste av deras kunskaper.
Om ni vill att vi köper ett simmärke ska ni lämna in pengar till oss i ett kuvert med ert barns namn på.
45 kr vi vill ha, jämna pengar, tack.

VIKTIGA HÄNDELSER  • Tisdag 30/5 och onsdag 31/5 är det konstutställning ner i Edsbergs centrum bakom Ica, det är öppet kl. 8.30- 18.30.
PASSA PÅ ATT GÅ OCH TITTA PÅ ALLA KONSTNÄRER SOM FINNS PÅ DENNA SKOLA, VI ÄR ÖVER 500 ELEVER.
  • Onsdag den 7/6 och torsdag den 8/6 sista simningen, vi kommer köpa simmärken till de barn som lämnat 45 kronor i ett kuvert med barnens namn på.
  • Fredagen den 9/6 har vi sommarkalas med alla i förskoleklassen och firar det med glass och jordgubbar, sen går vi iväg till Kolartorp och leker lekar och grillar hamburgare till lunch. Vi är tillbaka till kl. 13.00.
  • Tisdagen den 13/6 kommer vi att ha en heldag på Skansen, vi åker kl. 9.00 och är tillbaka vid ca.14.30. Barnen ska då ha med sig egen lunchmat i ryggsäck.
  • Torsdagen den 15/6 är del skolavslutning. Ni föräldrar är välkomna att vara med, vi samlas som vanligt i klassrummet kl. 8.30 för sista gången och sen går vi tillsammans upp till skolgården för en gemensam avslutning med hela skolan.

Nästa vecka
Måndag
Skogen. Ta med frukt och vattenflaska
Tisdag
Vi går ner till konstutställningen och tittar.
Onsdag
Matematik
Röd grupp åker till simhallen
Torsdag
Matematik
Gul och grön grupp åker till simhallen
Fredag
Matematik och svenska

Trevlig helg!  

torsdag 18 maj 2017

Förskoleklass v 20

Ingenting har varit sig likt denna vecka. Inte ens vårvädret med minusgrader och kalla ishavsvindar, men det kan bara bli bättre.

Skogen var sig lik och barnen gillar vår lilla plats även om det var glömt en engångsgrill och en massa skräp. Vi tog tillfället i akt och pratade om allemansrätten och vilka rättigheter men även skyldigheter som gäller för att få vistas i naturen. Barnen fick sedan olika uppdrag att göra.
Sedan kom tisdagen och det kom barn från alla förskolor och hälsade på. Det var många barn och våra gamla barn fick vara ute och leka under besöket, men tror inte de var ledsna för det.

Simningen blev inställd på grund av att Anna var sjuk. Rättvist för alla så ingen lär sig simma fortare!

Matematik har vi hunnit med denna vecka. Vi har bland annat pratat om begreppet tid. Hur kan man mäta tid? Kan man spara tid? När går tiden fort? När går tiden långsamt? Vi har pratat om förr i tiden och framtiden. Det har varit många intressanta diskussioner!
Skolavslutningen är den 15 juni . Vi samlas i klassrummet klockan 8.30 och går tillsammans till skolgården där hela skolan samlas klockan 9.00-10.00. Därefter är det fritids.

 
Nästa vecka
Måndag
Skogen. Ta med frukt och vattenflaska
Tisdag
Utflykt till sportfältet
Ta med frukt och vattenflaska
Onsdag
Matematik
Röd grupp åker till simhallen
Torsdag
Kristi himmelsfärdsdag. Skolan stängd
Fredag
Klämdag. Skolan stängd. Fritids för de som anmält det.

Trevlig helg!
  

fredag 12 maj 2017

Veckobrev inför vecka 20

Snö i maj månad! Det har gett upphov till diskussioner om årstiders karaktärer, och frågeställningar kring hur det kan snöa så nära inpå en sommarmånad...

På skolan har vi haft ett gemensamt städprojekt där alla klasser har fått en vecka då man ska plocka skräp och hålla gården fin. Detta är ett bra sätt att uppmärksamma barnen på miljö och återvinning, men också vikten av att hålla vår skolgård och närmiljö ren och trevlig. På måndagen valde vi att plocka skräp i närområdet i stället för att gå till skogen. Vi tittade också på skolans eget återvinningsrum och pratade om de vanligaste återvinningsmaterialen. Det blev en uppskattad förmiddag trots att vi frös en del i snöyran som kom den dagen.

Vi har förstås fortsatt vårt arbete med bokstavskännedom och denna vecka bekantade vi oss med de sista två bokstäverna i alfabetet, Ww och Zz. Utöver det har vi fokuserat på vår språkliga medvetenhet och tittat mer på första samt sista ljudet i ord. Det är inte så lätt som man kan tro!


Fritidshemmets dag firades stort på skolan på tisdagen! Med gemensam musik och dans på skolgården invigdes eftermiddagen. Sedan följde många olika aktiviteter såsom ansiktsmålning, Pokémonjakt, dragkamp, säcklöpning samt disco. Dagen avslutades med korvgrillning. Barnen älskade det och hade jätteroligt!!!

Torsdagen bjöds på besök från Folktandvården där en tandhygienist pratade med barnen om vikten av god munhygien och att inte småäta. Fråga gärna ditt barn om mer! Av Folktandvården har alla fått en broschyr, ett brev till vårdnadshavaren samt en tandborste.


Nästa vecka fortsätter vi vårt arbete med den språkliga medvetenheten, samt kommer ha ett större fokus på matematik.


Vecka 20

Måndag:
Naturdag, tag med liten matsäck och något att dricka

Tisdag:
Utflykt till Kaviarparken

Onsdag:
Simning för RÖDA gruppen, tag med frukt, badkläder och handduk
Matematik

Torsdag:
Simning för GULA och GRÖNA gruppen, tag med frukt, badkläder och handduk
Matematik

Fredag:
Soltimme

måndag 8 maj 2017

❤️💜💙💚💛 FRITIDSHEMMENS DAG ❤💜💙💚💛På tisdag den 9 maj är det dags igen för den årliga nationellaFritidshemmens dag! Denna dag firas på fritidshem runt om i hela landet för att uppmärksamma det viktiga arbetet som sker i fritidsverksamheten för barnens utveckling och lärande.

På Rösjöskolan gör vi inga undantag och i år är det som vanligt stor fest med bl.a massa olika aktiviteter och korvgrillning. 

Alla barn på skolan, även de som inte är inskrivna på fritids, är välkomna denna tisdag eftermiddag att fira med oss. Föräldrar är självklart också härligt välkomna att delta😊 Firandet startar 13.30 med gemensam sång & dans på skolgården och avslutas ca 16.00. 
Kom och fira med oss tisdag den 9 maj! 🎉🎈🌸☀️ 

Hälsningar
Växthuset