fredag 27 oktober 2017

Veckobrev inför vecka 44-45

Vecka 44-45


Denna vecka har vi lärt oss om vad FN är och vad de jobbar för. Fred på jorden och ett bättre liv för alla. Det är höga mål! Men tillsammans kan vi göra världen bättre om vi samarbetar. Det har också handlat om vad barn faktiskt har rätt till. Tänk att inte alla barn på jorden går i skolan… Vi har jobbat med bokstaven Nn och varit noggranna. Vidare har vi jobbat med addition, subtraktion och likhetstecknet.


Nästa vecka är det HÖSTLOV och vi hoppas att alla får ett fint sådant! Vi kommer inte ha någon läsläxa under denna vecka men hoppas att ni läser några dagar ändå :-)


Veckan därpå är det skola som vanligt. Vi kommer att jobba vidare med räknesätten addition och subtraktion men kommer ha ett större fokus på lästal. Det innebär att vi kommer läsa och tolka räknehändelser som är texter med matematiskt innehåll. Tillsammans tolkar vi texterna och översätter dem till “mattespråk”. Ex:


Fia har fått 3 bullar av mamma.
Fia äter upp en.
Hur många har hon kvar?
3 - 1 = 2


Vi kommer att presentera och jobba med bokstaven Ii. Vecka 46 är det den nationella barnboksveckan och redan vecka 45 kommer vi att förbereda och uppmärksamma detta. Det gör vi genom att läsa extra mycket samt fördjupa våra kunskaper om några svenska författare.


En påminnelse vid ledighet! Om ni ska vara LEDIGA från skolan så måste ni fylla i en ledighetsansökan, även om det bara är för en dag. Detta beror på att i grundskolan har man skolplikt och vi från skolans håll kan bevilja upp till 10 dagars ledighet per läsår.

Trevlig helg!

fredag 20 oktober 2017

Veckobrev inför vecka 43

Vecka 42

Den här veckan har till stor del ägnats åt matematik och NO. I matematiken har vi fortsatt att jobba med begreppen addition och subtraktion samt dess symboler. Det är inte alltid lätt att minnas vilket räknesätt som innebär att man ska “lägga till” och vilket som betyder att man ska “ta bort”. Tillsammans med räknesätten fortsätter vi även att träna likhetstecknet och dess innebörd.

I NO har vi denna vecka avslutat vårt tema om årstiden hösten. Barnen har verkligen varit nyfikna och uppskattat detta tema och lärt sig långt mer om hösten än läroplanen säger. Fråga gärna där hemma om ditt barn kan berätta tre saker som är karaktäristiskt för hösten!

På svenskan har vi arbetat med bokstaven Ee och i samband med det även lärt oss mer om elefanter:-)

Nästa vecka kommer vi att arbeta med bokstaven Nn. Dessutom kommer vi, med anledning av FN-dagen som infaller på tisdagen, jobba med ett kortare SO-tema om barns- och mänskliga rättigheter. Vi kommer lära oss mer om FN, vad de står för, samt hur flaggan ser ut. Vi kommer också läsa delar ur Barnkonventionen. Vårt arbete i matematik med addition, subtraktion och likhetstecknet kommer löpa över hela nästa vecka.

GLÖM INTE! På torsdag 26/10 är det STUDIEDAG. Det innebär att det inte är någon skola men fritids är öppet som vanligt!

Vecka 44 (30/10-3/11) är det HÖSTLOV!

Trevlig helg!

fredag 13 oktober 2017

veckobrev inför v. 42

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Ll. Några har ritat lejon och andra har skrivit ord som börjar på l. Vi har också arbetat med ordbilden vi som har tränats med de andra inlärda ordbilderna.

Målet med veckans matematik  var att lära oss vad + är för något. Det är viktigt att barnen har klart för sig vad vi ska träna och varför. Plus är ett enklare ord för addition och det betyder att vi ska lägga ihop eller lägga till. Vi ska träna mycket på att säga det korrekta matematikbegreppet - addition. Efter denna start kommer vi såklart att repetera addition på många olika sätt framöver.
Vi har fortsatt träna på likhetstecken eller är inte lika med på olika sätt.

Höst-temat har fortsatt med svampen där vi har varit i skogen, tittat på film och ritat svampar. Barnen har fått lära sig vad svampens olik delar heter och vi har även skrivit faktatext tillsammans.

Nästa vecka kommer vi att arbeta med bokstaven Ee.

Till sist vill vi nämna att torsdagen den 26 oktober är det studiedag och skolan är stängd. Fritids har öppet som vanligt.

Trevlig helg!

Lärarna i ettan 

   

fredag 6 oktober 2017

Veckobrev inför vecka 41

Hej!
Veckans bokstav har varit Rr som i räv. Vi tränar bokstaven Rr som rullar på tungan. Vi lyssnar, skriver och ritar. Vi övar oss på att skriva de bokstäver vi tränat på med små bokstäver.
På matematiken har vi arbetat med ordningstal. Vi har tränat på skillnaden mellan antal och ordningstal. T ex att de ska kunna välja tre antal, men bara en enda specifik när det är den tredje. Vi har även fortsatt vårt övergripande tema om hösten. Denna vecka har vi tillsammans skapat en faktatext om lövträd på hösten. Målet när vi skapar texter gemensamt är att alla barn ska komma till tals.  Barnen fick sedan rita en förstärkande bild till texten.

Som alltid vid skolstart är det viktigt att vara uppmärksam på hårlöss, kolla gärna ditt barn eftersom vi har fall av löss just nu!

Nästa vecka arbetar vi med bokstaven Ll och i matematiken kommer vi att arbeta med bland annat begreppen lika många, olika många, fler än och färre än.

Trevlig helg!

Lärarna i åk 1

fredag 29 september 2017

Veckobrev inför vecka 40

Veckobrev v 39
Hej!
Ny vecka och nytt tema - S som i spöken. Vi har både läst om spöken och räknat med dem. Vi har tränat vidare på likhetstecknet. Fyra spöken är lika med fyra spöken. När vi lärt oss något nytt tillsammans är det viktigt att vi får gå och prova på egen hand. Det är då jag får känna att jag kan. Alla fick känna den känslan när vi räknade spöken. När vi verkligen förstår vad likhetstecknet är blir  vi väl förberedda för att förstå de två nya räknesätt som vi så småningom ska börja jobba med, addition och subtraktion. Spökena har varit till hjälp att förstå likhetstecknet.
Den här veckan har vi även startat upp ett nytt övergripande tema om hösten, vi kommer att lära oss årstidsväxlingar och vad som karaktäriserar dem.
Idag var det dags för den första uppläsningen av läxan! Det låg spänning och förväntan i luften och som det lästes! Stolta och glada barn visade upp sina läxor! Barnen kändes väl förberedda. En stor eloge till alla er föräldrar som lyssnat och stöttat era barn med läxan. Härligt!
På måndag ligger läxan i väskan igen. Tänk på att låta barnen läsa samma kapitel högt en gång om dagen.
Vi har många barn som tagit med sig leksaker till skolan. Vi lämnar våra privata saker hemma. Om något råkar ligga i fickan så lämnas det till en vuxen tills man går hem.


Kom ihåg att lämna in höstlovslappen till fritids senast på måndag 2/10!


Nästa vecka kommer vi bland annat att arbeta med bokstaven Rr och synliggöra skillnaden mellan ordningstal och antal t ex måla två blommor röda och måla den andra röd. Vi kommer fortsätta med arbetet om hösten och fokuserar på lövträd.
Trevlig helg!

Lärarna i åk 1

fredag 22 september 2017

Veckobrev inför vecka 39

Hösten har kommit och det regnar en hel del. Barnen behöver ha kläder efter väder det vill säga att alla behöver ha stövlar och regnkläder här på skolan.

I torsdags avslutade vi vårt tema trafik med att vara ute bland vattenpölar och blött gräs. Vi gick en tipspromenad i skogen och alla klarade av frågorna. Alla barnen fick en reflexväst och trafikkalendern som första pris.

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Aa. Vi har läst böcker om Alfons Åberg, ritat Alfons samt färglagt bilder av Alfons. Ordbilderna som vi har tittat och pratat om, var och är, som vi också skrivit meningar om.    

Idag har hela skolan sprungit Skoljoggen. Alla sprang efter bästa förmåga och oj, så snabba dom var! Vi hade jätteroligt. 

Läxinformation åk 1

Utifrån var ditt barn befinner sig i sin läsutveckling kommer han/hon från och med nästa vecka att få en läsläxa.
Läs läxan tillsammans med ditt barn, antingen du som förälder, eller något syskon eller annan bekant. När de tränat, be dem läsa upp texten för er.
Några kan läsa själv, andra behöver hjälp. Om ert barn inte kommit igång med sin läsning så läser du texten högt för ditt barn samtidigt som du pekar på orden du läser. Detta gör att barnet får en bild av hur orden ser ut och även hur läsriktningen är (från vänster till höger). Läs texten flera gånger, gärna en gång varje dag.
Varje måndag får ert barn hem en ny läsläxa.
Läxan ska tillbaka till skolan varje fredag. Då ska alla barn läsa för oss samt visa sitt läxpapper (med en underskrift att ni lyssnat på ert barn).

Stötta ert barn, uppmuntra dem och ge dem beröm!

Lycka till!

Vecka 39
Måndag:
Idrott för 1A, glöm inte idrottskläder och handduk
Idrott för 1B, glöm inte idrottskläder och handduk
Läsläxan lämnas ut, sidan 12-15 i Den magiska kulan

Tisdag:
Idrott för 1C, glöm inte idrottskläder och handduk

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:
Läsläxan tillbaka till skolan!


Trevlig helg!fredag 15 september 2017

Veckobrev inför vecka 38

En intensiv vecka är till ända. Vi har jobbat hårt tillsammans med barnen och har fördjupat våra kunskaper om bokstaven Mm och dess ljud. För att göra undervisningen meningsfull för barnen kopplar vi ihop flera ämnen och har därför jobbat och lärt oss mer om Myran. Vi har sett film om myran, skrivit faktameningar om myran och ritat myror. Detta har gjort att vi på vårt arbetsområde om en bokstav arbetat i både svenska och NO.


Vi har fortsatt vårt arbete i SO som handlar om trafik och trafiksäkerhet. Att reflexer i mörker kunde göra att vi syns på över 100 meters håll var först svårt att tro. När vi sedan tog del av en film om just detta fick vi se hur bra man syns, och hur otroligt lite man syns utan. Vi har skapat reflexer av aluminiumfolie!


Tack till alla er som hade möjlighet att komma på vårt föräldramöte i onsdags! 

Våra utvecklingssamtal pågår löpande även under kommande vecka. Tack för alla trevliga samtal vi haft hittills. Några samtal genomförs under kommande vecka. Om du av någon anledning har missat din samtalstid kommer du att få en inbjudan till skolan med datum och tid men detta sker efter kommande vecka.

Sollentuna skolplattform (InfoMentor) kommer att vara i drift under kommande vecka. I början av vecka 38 kommer du som vårdnadshavare få hem ett brev i ditt barns väska med inloggningsuppgifter. Om du stöter på problem är du välkommen att kontakta skolan.

På fredag den 22 september kommer vi att genomföra den årliga Skoljoggen på Rösjöskolan. Vi startar gemensamt ca kl 12.15 och avslutar joggen ca kl 14.00. Se mer info från idrottslärarna som bifogas med informationen om skolplattformen.

Kommande vecka kommer vi att fortsätta vårt trafiktema då vi fokuserar på cykelhjälmens betydelse, tittar på några vanliga trafikskyltar samt repeterar det vi pratat om tidigare lektioner. Vi kommer fördjupa våra kunskaper om bokstaven Aa och läsa böcker om Alfons Åberg.

Vecka 38
Måndag
Idrott för 1B, glöm inte idrottskläder och handduk.
Idrott för 1A, glöm inte idrottskläder och handduk.

Tisdag:


Idrott för 1A, glöm inte idrottskläder och handduk.

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:
Skoljoggen, glöm inte ombyte. Det finns dock ingen möjlighet för eleverna att duscha.


Trevlig helg!