fredag 27 oktober 2017

Veckobrev inför vecka 44-45

Vecka 44-45


Denna vecka har vi lärt oss om vad FN är och vad de jobbar för. Fred på jorden och ett bättre liv för alla. Det är höga mål! Men tillsammans kan vi göra världen bättre om vi samarbetar. Det har också handlat om vad barn faktiskt har rätt till. Tänk att inte alla barn på jorden går i skolan… Vi har jobbat med bokstaven Nn och varit noggranna. Vidare har vi jobbat med addition, subtraktion och likhetstecknet.


Nästa vecka är det HÖSTLOV och vi hoppas att alla får ett fint sådant! Vi kommer inte ha någon läsläxa under denna vecka men hoppas att ni läser några dagar ändå :-)


Veckan därpå är det skola som vanligt. Vi kommer att jobba vidare med räknesätten addition och subtraktion men kommer ha ett större fokus på lästal. Det innebär att vi kommer läsa och tolka räknehändelser som är texter med matematiskt innehåll. Tillsammans tolkar vi texterna och översätter dem till “mattespråk”. Ex:


Fia har fått 3 bullar av mamma.
Fia äter upp en.
Hur många har hon kvar?
3 - 1 = 2


Vi kommer att presentera och jobba med bokstaven Ii. Vecka 46 är det den nationella barnboksveckan och redan vecka 45 kommer vi att förbereda och uppmärksamma detta. Det gör vi genom att läsa extra mycket samt fördjupa våra kunskaper om några svenska författare.


En påminnelse vid ledighet! Om ni ska vara LEDIGA från skolan så måste ni fylla i en ledighetsansökan, även om det bara är för en dag. Detta beror på att i grundskolan har man skolplikt och vi från skolans håll kan bevilja upp till 10 dagars ledighet per läsår.

Trevlig helg!

fredag 20 oktober 2017

Veckobrev inför vecka 43

Vecka 42

Den här veckan har till stor del ägnats åt matematik och NO. I matematiken har vi fortsatt att jobba med begreppen addition och subtraktion samt dess symboler. Det är inte alltid lätt att minnas vilket räknesätt som innebär att man ska “lägga till” och vilket som betyder att man ska “ta bort”. Tillsammans med räknesätten fortsätter vi även att träna likhetstecknet och dess innebörd.

I NO har vi denna vecka avslutat vårt tema om årstiden hösten. Barnen har verkligen varit nyfikna och uppskattat detta tema och lärt sig långt mer om hösten än läroplanen säger. Fråga gärna där hemma om ditt barn kan berätta tre saker som är karaktäristiskt för hösten!

På svenskan har vi arbetat med bokstaven Ee och i samband med det även lärt oss mer om elefanter:-)

Nästa vecka kommer vi att arbeta med bokstaven Nn. Dessutom kommer vi, med anledning av FN-dagen som infaller på tisdagen, jobba med ett kortare SO-tema om barns- och mänskliga rättigheter. Vi kommer lära oss mer om FN, vad de står för, samt hur flaggan ser ut. Vi kommer också läsa delar ur Barnkonventionen. Vårt arbete i matematik med addition, subtraktion och likhetstecknet kommer löpa över hela nästa vecka.

GLÖM INTE! På torsdag 26/10 är det STUDIEDAG. Det innebär att det inte är någon skola men fritids är öppet som vanligt!

Vecka 44 (30/10-3/11) är det HÖSTLOV!

Trevlig helg!

fredag 13 oktober 2017

veckobrev inför v. 42

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Ll. Några har ritat lejon och andra har skrivit ord som börjar på l. Vi har också arbetat med ordbilden vi som har tränats med de andra inlärda ordbilderna.

Målet med veckans matematik  var att lära oss vad + är för något. Det är viktigt att barnen har klart för sig vad vi ska träna och varför. Plus är ett enklare ord för addition och det betyder att vi ska lägga ihop eller lägga till. Vi ska träna mycket på att säga det korrekta matematikbegreppet - addition. Efter denna start kommer vi såklart att repetera addition på många olika sätt framöver.
Vi har fortsatt träna på likhetstecken eller är inte lika med på olika sätt.

Höst-temat har fortsatt med svampen där vi har varit i skogen, tittat på film och ritat svampar. Barnen har fått lära sig vad svampens olik delar heter och vi har även skrivit faktatext tillsammans.

Nästa vecka kommer vi att arbeta med bokstaven Ee.

Till sist vill vi nämna att torsdagen den 26 oktober är det studiedag och skolan är stängd. Fritids har öppet som vanligt.

Trevlig helg!

Lärarna i ettan 

   

fredag 6 oktober 2017

Veckobrev inför vecka 41

Hej!
Veckans bokstav har varit Rr som i räv. Vi tränar bokstaven Rr som rullar på tungan. Vi lyssnar, skriver och ritar. Vi övar oss på att skriva de bokstäver vi tränat på med små bokstäver.
På matematiken har vi arbetat med ordningstal. Vi har tränat på skillnaden mellan antal och ordningstal. T ex att de ska kunna välja tre antal, men bara en enda specifik när det är den tredje. Vi har även fortsatt vårt övergripande tema om hösten. Denna vecka har vi tillsammans skapat en faktatext om lövträd på hösten. Målet när vi skapar texter gemensamt är att alla barn ska komma till tals.  Barnen fick sedan rita en förstärkande bild till texten.

Som alltid vid skolstart är det viktigt att vara uppmärksam på hårlöss, kolla gärna ditt barn eftersom vi har fall av löss just nu!

Nästa vecka arbetar vi med bokstaven Ll och i matematiken kommer vi att arbeta med bland annat begreppen lika många, olika många, fler än och färre än.

Trevlig helg!

Lärarna i åk 1