fredag 29 september 2017

Veckobrev inför vecka 40

Veckobrev v 39
Hej!
Ny vecka och nytt tema - S som i spöken. Vi har både läst om spöken och räknat med dem. Vi har tränat vidare på likhetstecknet. Fyra spöken är lika med fyra spöken. När vi lärt oss något nytt tillsammans är det viktigt att vi får gå och prova på egen hand. Det är då jag får känna att jag kan. Alla fick känna den känslan när vi räknade spöken. När vi verkligen förstår vad likhetstecknet är blir  vi väl förberedda för att förstå de två nya räknesätt som vi så småningom ska börja jobba med, addition och subtraktion. Spökena har varit till hjälp att förstå likhetstecknet.
Den här veckan har vi även startat upp ett nytt övergripande tema om hösten, vi kommer att lära oss årstidsväxlingar och vad som karaktäriserar dem.
Idag var det dags för den första uppläsningen av läxan! Det låg spänning och förväntan i luften och som det lästes! Stolta och glada barn visade upp sina läxor! Barnen kändes väl förberedda. En stor eloge till alla er föräldrar som lyssnat och stöttat era barn med läxan. Härligt!
På måndag ligger läxan i väskan igen. Tänk på att låta barnen läsa samma kapitel högt en gång om dagen.
Vi har många barn som tagit med sig leksaker till skolan. Vi lämnar våra privata saker hemma. Om något råkar ligga i fickan så lämnas det till en vuxen tills man går hem.


Kom ihåg att lämna in höstlovslappen till fritids senast på måndag 2/10!


Nästa vecka kommer vi bland annat att arbeta med bokstaven Rr och synliggöra skillnaden mellan ordningstal och antal t ex måla två blommor röda och måla den andra röd. Vi kommer fortsätta med arbetet om hösten och fokuserar på lövträd.
Trevlig helg!

Lärarna i åk 1

fredag 22 september 2017

Veckobrev inför vecka 39

Hösten har kommit och det regnar en hel del. Barnen behöver ha kläder efter väder det vill säga att alla behöver ha stövlar och regnkläder här på skolan.

I torsdags avslutade vi vårt tema trafik med att vara ute bland vattenpölar och blött gräs. Vi gick en tipspromenad i skogen och alla klarade av frågorna. Alla barnen fick en reflexväst och trafikkalendern som första pris.

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Aa. Vi har läst böcker om Alfons Åberg, ritat Alfons samt färglagt bilder av Alfons. Ordbilderna som vi har tittat och pratat om, var och är, som vi också skrivit meningar om.    

Idag har hela skolan sprungit Skoljoggen. Alla sprang efter bästa förmåga och oj, så snabba dom var! Vi hade jätteroligt. 

Läxinformation åk 1

Utifrån var ditt barn befinner sig i sin läsutveckling kommer han/hon från och med nästa vecka att få en läsläxa.
Läs läxan tillsammans med ditt barn, antingen du som förälder, eller något syskon eller annan bekant. När de tränat, be dem läsa upp texten för er.
Några kan läsa själv, andra behöver hjälp. Om ert barn inte kommit igång med sin läsning så läser du texten högt för ditt barn samtidigt som du pekar på orden du läser. Detta gör att barnet får en bild av hur orden ser ut och även hur läsriktningen är (från vänster till höger). Läs texten flera gånger, gärna en gång varje dag.
Varje måndag får ert barn hem en ny läsläxa.
Läxan ska tillbaka till skolan varje fredag. Då ska alla barn läsa för oss samt visa sitt läxpapper (med en underskrift att ni lyssnat på ert barn).

Stötta ert barn, uppmuntra dem och ge dem beröm!

Lycka till!

Vecka 39
Måndag:
Idrott för 1A, glöm inte idrottskläder och handduk
Idrott för 1B, glöm inte idrottskläder och handduk
Läsläxan lämnas ut, sidan 12-15 i Den magiska kulan

Tisdag:
Idrott för 1C, glöm inte idrottskläder och handduk

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:
Läsläxan tillbaka till skolan!


Trevlig helg!fredag 15 september 2017

Veckobrev inför vecka 38

En intensiv vecka är till ända. Vi har jobbat hårt tillsammans med barnen och har fördjupat våra kunskaper om bokstaven Mm och dess ljud. För att göra undervisningen meningsfull för barnen kopplar vi ihop flera ämnen och har därför jobbat och lärt oss mer om Myran. Vi har sett film om myran, skrivit faktameningar om myran och ritat myror. Detta har gjort att vi på vårt arbetsområde om en bokstav arbetat i både svenska och NO.


Vi har fortsatt vårt arbete i SO som handlar om trafik och trafiksäkerhet. Att reflexer i mörker kunde göra att vi syns på över 100 meters håll var först svårt att tro. När vi sedan tog del av en film om just detta fick vi se hur bra man syns, och hur otroligt lite man syns utan. Vi har skapat reflexer av aluminiumfolie!


Tack till alla er som hade möjlighet att komma på vårt föräldramöte i onsdags! 

Våra utvecklingssamtal pågår löpande även under kommande vecka. Tack för alla trevliga samtal vi haft hittills. Några samtal genomförs under kommande vecka. Om du av någon anledning har missat din samtalstid kommer du att få en inbjudan till skolan med datum och tid men detta sker efter kommande vecka.

Sollentuna skolplattform (InfoMentor) kommer att vara i drift under kommande vecka. I början av vecka 38 kommer du som vårdnadshavare få hem ett brev i ditt barns väska med inloggningsuppgifter. Om du stöter på problem är du välkommen att kontakta skolan.

På fredag den 22 september kommer vi att genomföra den årliga Skoljoggen på Rösjöskolan. Vi startar gemensamt ca kl 12.15 och avslutar joggen ca kl 14.00. Se mer info från idrottslärarna som bifogas med informationen om skolplattformen.

Kommande vecka kommer vi att fortsätta vårt trafiktema då vi fokuserar på cykelhjälmens betydelse, tittar på några vanliga trafikskyltar samt repeterar det vi pratat om tidigare lektioner. Vi kommer fördjupa våra kunskaper om bokstaven Aa och läsa böcker om Alfons Åberg.

Vecka 38
Måndag
Idrott för 1B, glöm inte idrottskläder och handduk.
Idrott för 1A, glöm inte idrottskläder och handduk.

Tisdag:


Idrott för 1A, glöm inte idrottskläder och handduk.

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:
Skoljoggen, glöm inte ombyte. Det finns dock ingen möjlighet för eleverna att duscha.


Trevlig helg!

fredag 8 september 2017

Veckobrev inför vecka 37

Hej igen!
För att ge barnen en känsla av meningsfullhet i skolarbetet integrerar vi svenska med NO/SO, skapande och till viss del engelska och matematik. Vi har teman som utvecklar de förmågor vår läroplan säger att vi ska jobba mot. Detta anser vi ökar lärandet hos barnen och ger i slutänden större måluppfyllelse.
Denna vecka har vi jobbat med ormar (Oo). Innan vi startade orm-jobbet kollade vi vad vi alla redan visste om ormar. Det var inte lite! Alla ville, som vanligt, berätta. Det visade sig att detta är ett ämne som intresserar, kul!  Vi har också läst om ormen Rut som är en kort rimsaga. Alla kunde följa med i texten. När vi läste flera gånger efter varandra så lärde vi oss att känna igen vissa ord i texten.
På matematiken har vi tränat på talraden både framlänges och baklänges. Målet är att eleverna ska kunna börja var som helst och räkna framåt eller bakåt.
Vi har även ett övergripande arbetsområde i trafik som vi kommer att jobba med. Den här veckan har vi pratat om vad trafik är och hur vår skolväg ser ut.

Kom ihåg!
Nästa vecka startar utvecklingssamtalen, tiderna sitter nu uppe på respektive klassrumsdörr. Vi ses i klassrummet, varmt välkomna!

På tisdag 12/9  ska alla ettor ta skolfoto, klass 1C startar med det redan 08:10 så kom i god tid!

Onsdag 13/9 klockan 18.00 är det föräldramöte för årskurs 1. Vi ses i 1A:s klassrum!

Kom ihåg att skicka tillbaka  vaccinationsmedgivandet så fort ni kan.


Vecka 37
Måndag
Idrott för 1A, glöm inte idrottskläder och handduk
Idrott för 1B, glöm inte idrottskläder och handduk

Tisdag
Skolfotografering, glöm inte att kamma barnen ;-)
Idrott för 1B, glöm inte idrottskläder och handduk

Onsdag

Torsdag

Fredag

Trevlig helg önskar lärarna i ettan

fredag 1 september 2017

Veckobrev vecka 35Ännu en vecka har gått i årskurs ett. Det är många nya ämnen och nya rutiner som ska fungera men vi är säkra på att det kommer gå bra.

Idrottslektionerna är utomhus och barnen får byta om och duscha efteråt. Denna vecka var det många kull-lekar och samarbetslekar. I matematiken har vi repeterat addition samt arbetat med likhetstecknet på olika sätt. Vidare har vi tränat på att koppla ihop tal och antal. Vi har arbetat med  Jag och Min familj och flitigt dokumenterat i Min bok. Vi har även provat på bild, engelska och musik.

De som inte har skrivit upp sig för utvecklingssamtal innan måndag kommer att bli tilldelad en tid.

Skolfotografering kommer att ske tisdagen den 12 september för alla ettor. 1C börjar fotografering klockan 8.10 och måste alltså vara här senast klockan 8.00.

Vi vill också påminna om att skoldagen börjar 8.10!     


Vecka 36

Måndag:

Idrott för 1a, ta med ombyte för utegympa samt handduk.
Idrott för 1b, ta med ombyte för utegympa samt handduk.

Tisdag:

Idrott för 1c, ta med ombyte för utegympa samt handduk.

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

Trevlig helg!