fredag 6 oktober 2017

Veckobrev inför vecka 41

Hej!
Veckans bokstav har varit Rr som i räv. Vi tränar bokstaven Rr som rullar på tungan. Vi lyssnar, skriver och ritar. Vi övar oss på att skriva de bokstäver vi tränat på med små bokstäver.
På matematiken har vi arbetat med ordningstal. Vi har tränat på skillnaden mellan antal och ordningstal. T ex att de ska kunna välja tre antal, men bara en enda specifik när det är den tredje. Vi har även fortsatt vårt övergripande tema om hösten. Denna vecka har vi tillsammans skapat en faktatext om lövträd på hösten. Målet när vi skapar texter gemensamt är att alla barn ska komma till tals.  Barnen fick sedan rita en förstärkande bild till texten.

Som alltid vid skolstart är det viktigt att vara uppmärksam på hårlöss, kolla gärna ditt barn eftersom vi har fall av löss just nu!

Nästa vecka arbetar vi med bokstaven Ll och i matematiken kommer vi att arbeta med bland annat begreppen lika många, olika många, fler än och färre än.

Trevlig helg!

Lärarna i åk 1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar